Pozvání na konferenci PRAMEN PRO PEDAGOGY

u příležitosti 430. výročí narození J. A. Komenského

28. 3. 2022 – Přerov, Horní náměstí, Mervartův sál, 9.00 – 17.00

Konference:

s řečníky z generací Baby Boomers, X, Y, Z
s podněty pro Vaše smysly i mysl
s geniem loci spojeným s J. A. Komenským
naživo TADY&TEĎ (bez videozáznamu)

Přednášející a témata:

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.: J. A. Komenský a jeho vztah k celku
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.: Tajemství (sebe)výchovy ke šťastnému životu
Mgr. Pavel Nováček: Lidské tělo – stroj nebo rovnocenný partner?
Filip Zimmermann: „Zetka“ o vzdělávání
Mgr. Blažena Mačáková: J. A. Komenský – příběh odolnosti s emocemi na Oscary
Mgr. Jana Trtíková – „Putování s J. A. Komenským“
Mgr. Alena Zatloukalová – „Tváře J. A. Komenského“